NYHET 2012-01-24

 

Energiseminarium med Norrenergi

Vega Energi har tillsammans med Norrenergis tagit fram och genomfört energisparseminarium.

 

Norrenergi och Vega Energi har gemensamt tagit fram ett material för information om möjligheterna till energieffektivisering. Seminarierna genomfördes under september och oktober till företagskunder och bostadsrättsföreningar.

Efter seminariet erbjöds de inbjuda en rundvandring på Solnaverket eller möjligheten att prata med representanter från Norrenergi eller Vega Energi. Dessutom erbjöds en statistikanalys, vilket är första steget till Norrenergis tjänst Värmekollen.

Norrenergi är ett kommunägt, lokalt energibolag i norra Storstockholm som producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande tjänster.

Norrenergi är det första energibolag har märkt sin fjärrvärme och fjärrkyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Ägare till bolaget är Solna kommun (67 %) och Sundbybergs stad (33 %). Antal anställda: Ca 70 personer. Försäljning fjärrvärme: 1,1 TWh /år. Försäljning fjärrkyla: 75 GWh/år

Produktionsanläggningar: Solnaverket, Sundbybergsverket, Frösundastationen och Hagastationen.

Se även nedanstående länkar:

http://www.norrenergi.se/NE_hemsida/default.aspx

 http://www.norrenergi.se/NE_hemsida/_down/Energiseminarium_web.pdf

 

  Norrenergi
 
Kontaktperson på Vega Energi är Ronny Axelsson