ENERGIÖVERSYN

Passa på nu!

Få en översyn av din energianvändning

 

Detta erbjudande riktar sig framför allt mot företag, men även fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som är intresserade av energibesparingar.

De företag som arbetar aktivt med energieffektivisering och ett ökat energimedvetande har en konkurrensfördel. Kostnaderna för energi kan minska, liksom kostnader för drift- och underhållskostnader.

Är Ni osäkra på om energiförbrukningen i Er fastighet eller lokal verkligen är i nivå med vad den borde vara?

Energiöversynen utförs av en specialist på energieffektivisering från oss som besöker fastigheten, genomför en övergripande inventeringen på plats, samt återkopplar med en besöksrapport.

Strax före besöket tar ni fram siffror på el- och värmeförbrukning. Vid inventeringstillfället är det önskvärt med

tillgång till tekniska dokumentationshandlingar.

Energiöversynen resulterar i tips på åtgärder för att komma igång med energieffektiviseringsarbetet.

I energiöversynen ingår….

  • Inventering –besiktning
  • Fakta – statistikinsamling
  • Eventuell mätning
  • Analys av indata
  • Rapport med åtgärdsförslag (uppskattad investeringskostnad och pay-off tid)

Kontakta oss för en prisuppgift och en bokning för en inventering.

Kontaktperson är Patrik Wildjang, Tel: 08-794 07 00

http://info@vega-energi.se

”Fråga efter energiöversyn”

Klicka här för att kontakta oss

  transpixbemanning