Vi behöver nu en erfaren energi-ingenjör som är med och ger drivkraft åt hela företaget och våra utvecklingsmål.

Vi önskar förstärka företagets tekniska tjänster med en operativ energi-ingenjör som ska arbeta med uppdrag hos kundkategorierna energileverantörer, industri, kommersiella lokaler samt större fastighetsägare av bostäder. Uppdragen omfattas inom områdena värme, kyla, ånga, hetvatten, kraft och bränslen samt fastighetssystem.

Karaktären på uppdragen kan vara anläggningsutveckling, felsökning, effektivisering, utredning, driftoptimering, konstruktion, projektering, projektledning och installationer inom produktions- och fastighetsteknik.
Ovanstående skapas och utvecklas efter marknads- och kundbehov.

Ingenjören skall inneha den teoretiska och praktiska kompetensen för problemlösningar inom energisektorn.

Arbetsuppgifterna består bl.a. av att:

• utföra utredningar, projekthandlingar, revisionsplaner och UH planer
• föra statistik och göra sammanställningar av olika slag
• hålla i projekt från start till färdig och avlämnad anläggning
• skriva offerter och prisförslag utifrån kunders förfrågningar och behov
• ansvara för att de åtaganden och uppdrag som tilldelas levereras till kund
• sälja in nya uppdrag till befintliga och nya kunder
• bistå med administrativa förbättringsåtgärder inom företaget
• medverka och sträva efter en kostnadseffektiv grupp
• kontrollera och kontera fakturor gällande uppdrag man är ansvarig för
• vara kontaktyta till kunder i de uppdrag som tilldelats
• medverka vid olika former av kundmöten

Dessa uppdrag återfinns både på befintliga och nya kunder inom kundkategorierna energileverantörer, fastighetsägare och industrin. Andra arbetsuppgifter kan vara t.ex. att bidra till att upprätta kontakter och samarbete med befintliga och framtida leverantörer och underentreprenörer.
Dessutom vara med och medverka för system för driftövervakning, energi- och felstatistik samt underhållssystem. Tjänsten omfattar ca 40 timmar per vecka.

Du kommer att arbeta med ett varierat anläggningsbestånd t.ex. produktionsanläggningar för fjärrvärme (s.k. närvärme), anläggningar för kylproduktion (även värmepumpar), biobränslen, anläggningar för produktion av ånga till industrin samt olika fastighetsbestånd m.m.

KRAV FÖR TJÄNSTEN

 

Utbildning:

  • Ingenjör/tekniker inom området eller därmed jämförlig högskoleutbildning, energi, maskin, fastighets m.m
  • Goda skrift och språkkunskaper i svenska och engelska.
  • Datorvana och vana att arbeta i projektform.
  • Körkort är krav.
  • Marknadsförings- och försäljningsutbildning är en merit.

 

Erfarenheter:

  • Erfarenhet inom produktionsteknik med ca 3 – 5 år.
  • Arbetat inom fastighetsteknik och inom andra teknikorienterade tjänster eller produkter.

 

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att självständigt ta initiativ till befintliga och nya arbetsuppgifter.
Du är flexibel och anpassningsbar för nya utmaningar. Som ingenjör skall du vara kreativ och ha förmågan
att vidareutveckla dig själv, dina arbetsuppgifter samt medverka till företagets utveckling. Vidare ska du vara
kundtillvänd med hög servicegrad samt ha förmågan att visa företaget utåt.

INTRESSERAD ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM KAN VARA DET?

Intresseanmälan lämnas senast 21 mars 2014.

Ansök här.

Frågor om tjänsten och företaget besvaras av:

Björn Gustafsson. 08-794 07 00, bjorn.gustafsson@vega-energi.se

ingengorer