Energideklaration

Bakgrund
Vega Energi AB har sedan företagets start 1994 jobbat med energirelaterade frågor på uppdrag av våra kunder – allt från enklare mätuppdrag åt mindre fastighetsägare till högst kvalificerade energitekniska utredningar åt större fastighetsbolag, energibolag och industri.

Energideklaration hos Vega Energi
Vi är ett ackrediterat kontrollorgan för Energideklarationer (typ C, kvalificerad) med certifierade besiktningsmän för uppdragen. Samtliga besiktningsmän har utöver kravet på personcertifieringen en flerårig erfarenhet från energirelaterade fastighetstekniska utredningar.

Energideklaration arbetsgångså fungerar det i praktiken

  • Förfrågan: Ni kontaktar oss angående Ert fastighetsbestånd. Avser ni energideklarera 1-2st fastigheter behöver vi endast 5-10 minuter av er tid för att kunna få en bild av fastigheten och ge er en kostnadsbedömning. Om det handlar om ett större fastighetsbestånd rekommenderar vi ett möte för att diskutera omfattning, underlag och tidplan. Om ni önskar lämnas självklart referenser från våra andra kunder.
  • Offert/Avtal: Baserat på er information om fastigheten och det underlag ni kan tillhandahålla gör vi en teknisk bedömning och lämnar en skriftlig offert på uppdraget till er.
  • Insamling av underlag: Våra energiexperter informerar er och kan därefter själva och/eller med er hjälp samla in den information som behövs.
  • Analys: Efter insamling analyserar en av våra energiexperter er byggnad och jämför den med liknande byggnader, allt enligt gällande regler från Boverket.
  • Besiktning (vid behov): Om energiexperten vid analysen upptäcker möjliga felkällor, t.ex. en hög energianvändning eller annan avvikelse vid jämförelse med liknande byggnader, kan en platsbesiktning krävas.
  • Slutmöte: Rapportredovisning av Energideklaration hos kunden.
  • Utfärdande: Energideklaration inrapporteras av behörig energiexpert elektronisk till Boverkets system Gripen.

 

  • Leverans: Slutgiltig energideklaration utformad enligt Boverket samt inplastad skylt att sättas upp i fastighetens entré levereras till kunden.

Pågående uppdrag
För närvarande utför Vega Energi energideklarationer åt bl.a. fastighetsbolagen Diös & Kyulenstierna, AtriumLjungberg, Ekerö Bostäder, KF Fastigheter samt ett flertal större och mindre BRF:er i stockholmsområdet.

Vem berörs av Energideklarationerna
Boverkets hemsida – läs mer här

 

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

  200x5_transpixenergideklaration200x5_transpix