Energibolag

Energisektorn är under snabb utveckling och dess aktörer måste ständigt följa och anpassa sig till det ekonomiska klimatet och förändrade marknadsstrategier. För energiproducenter och energileverantörer kan vi erbjuda ett antal tjänster och produkter, allt ifrån tekniska utredningar, mätningar och besiktningar till specifika förvaltningsuppdrag.

Produktionsområdet.

Med det menas t.ex. produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el i större eller mindre värme/kylcentraler samt kraftvärmeanläggningar. Inom detta område har vi ingenjörkompetens för konstruktion och olika stödtjänster. Vi har även en djup kompetens inom drift- och underhäll av dessa anläggningar. Vår roll i dessa sammanhang är aldrig att endast ”drifta” en anläggning. Vår metod är att utveckla en anläggnings tillgänglighet och ekonomi. Samtidigt som vi säkerställer maskineriets förvaltning. Vi studerar anläggningens
potentialer och möjligheter, genomför insatser och åtgärder och
ökar avkastningen och tillgängligheten på anläggningen.

Distributionsområdet

Med detta menar vi rören i backen! Inom detta område kan vi stödja
er med exempelvis projektering, projektledning, byggledning,
besiktning, kontroll men även med byggnationen av markförlagd kulvert.
Eller varför inte anlita oss som totalentreprenör för projektet?
Vi tar ansvaret för erforderligt material och de leverantörer som
Erfordras för att färdigställa projektet.

Undercentraler

Fjärrvärmen i Sverige började installeras i mitten på 50-talet,
men det stora genombrottet kom sedan på 70-talet.
Fjärrkylan kom man inte i gång med förrän i början av 90-talet.
Vi har gedigen erfarenhet av anslutningar till fjärrvärme och fjärrkyla och olika typer av undercentralsteknik. Vi kan stödja er med projektering, projektledning, byggledning, besiktning, kontroll men även med byggnation och förvaltning av dessa centraler.

Klicka på länkarna under bilden för att läsa mer.

Klicka här för att kontakta oss.

transpix
energibolag_big

transpix
Driftadministration
Energiproduktion
Effektivisering
Energideklaration
Mätteknik
Obligatorisk Ventilationskontroll
Projektering
Projektledning
Exchange
Kyla
Styr-IT
Värme
Ventilation
Utredningar
Driftsupport
Prima Värme