NYHET 2013-01-10

En utökning på Berga

Fortifikationsverket har gett Vega Energi förtroendet att ansvara för områdets lågspänningsanläggningar.

Vega Energis uppdrag omfattar tillsyn och skötsel samt förebyggande underhåll på områdets el anläggningar,  upp till  1 000 V.

El-anläggningarna omfattas av lågspänningssystem på eldistribution, elnätstationer, fördelnings- och gruppcentraler samt apparatskåp. Lågspänningskablar, belysningssystem, elvärmesystem, motordriftsystem, åskskyddssystem, reserv- och nödkraftsystem ingår också i uppdraget..

 

– Ett mycket intressant uppdrag och en progress för Vega Energi, säger kundansvarig Ronny Axelsson på Vega Energi!

 

Berga-Garn-200
Kontaktperson på Vega Energi är Ronny Axelsson