NYHET 2011-11-08

 

Ekoparken

 

Vega Energi AB har på uppdrag av Brf Ekoparken erhållit en order att bygga om ventilationen samt implementera ett nytt Web-baserat styr- och övervakningssystem i föreningens fastighet.

 

Bostadsrättsföreningens satsning på energieffektivisering!

Ombyggnad av befintligt ventilationssystem med bl.a. nya varvtalsstyrda fläktar i aggregaten

Dessutom att bygga om styr- och reglersystemet för Web-uppkoppling. I systemombyggnaden ingick givare, ställdon, panel-pc och web-applikation. Systemet programmerades och anpassades för fastigheterna och infrastrukturen. Även en el-ombyggnad av apparatskåp genomfördes.

Samtidigt byttes fjärrvärmecentralen ut och en injustering av värmesystemet verkställdes.

Fastigheterna värms via radiatorer och förvärmd luft via ventilationssystemet.

Bostadsrättsföreningen Ekoparken är en bostadsrättsförening i Södra Bergshamra. Södra Bergshamra ligger ungefär 4 km norr om Roslagstull och ett stenkast från Brunsviken och Ulriksdals grönområden!

Föreningen äger 2 flerfamiljsfastigheter, Rågen 1 och Rågen 2 (Odlingsvägen 1 och 5 samt Åbergssonsväg 2-8)

Föreningen består av 88 lägenheter varav 13 är hyresrätter (ca 7 500 m²).

  Ekoparken

 

Kontaktperson på Vega Energi är Ronny Axelsson