NYHET 2012-02-02

 

Ekoparken

Vega Energi AB har på uppdrag av Brf Ekoparken erhållit en order att bygga om ventilationen samt implementera ett nytt Web-baserat styr- och övervakningssystem i föreningens fastighet.

 

Bostadsrättsföreningens satsning på energieffektivisering!

 

Ombyggnad av befintligt ventilationssystem med bl.a. nya varvtalsstyrda fläktar i aggregaten

Dessutom att bygga om styr- och reglersystemet för Web-uppkoppling. I systemombyggnaden ingick givare, ställdon, panel-pc och web-applikation. Systemet programmerades och anpassades för fastigheterna och infrastrukturen. Även en el-ombyggnad av apparatskåp genomfördes.

Samtidigt byttes fjärrvärmecentralen ut och en injustering av värmesystemet verkställdes.

Fastigheterna värms via radiatorer och förvärmd luft via ventilationssystemet.

Bostadsrättsföreningen Ekoparken är en bostadsrättsförening i Södra Bergshamra. Södra Bergshamra ligger ungefär4 kmnorr om Roslagstull och ett stenkast från Brunsviken och Ulriksdals grönområden!

Föreningen äger 2 flerfamiljsfastigheter, Rågen 1 och Rågen 2 (Odlingsvägen 1 och 5 samt Åbergssonsväg 2-8)

Föreningen består av 88 lägenheter varav 13 är hyresrätter (ca7 500 m²).

 

 

   APL 1
 
Kontaktperson på Vega Energi är Sven-Erik Alvfén