Att sätta energin under lupp

Varför drar vissa anläggningar 20% mer energi än de borde?

Varför tvingas man köra fyra kylmaskiner, när effekten från två borde räcka?

Är det rimligt att energikostnaderna bara ökar och ökar? Kan det verkligen få fortsätta som tidigare när det finns lösningar som drastiskt kan sänka kostnaderna?

Acceptera inte höga uppvärmningskostnader. Gör något som istället minskar Era löpande kostnader och förbättrar Ert företags lönsamhet.

Att försöka pressa inköpspriset på olja eller fjärrvärme hjälper inte långt. Energimätaren snurrar lika fort och det rinner lika mycket bränsle genom oljetanken ändå.

En mer ekonomisk energianvändning som ger resultat och som syns direkt på nedersta raden i bokslutet måste vara intressant för användaren. Rätt energibärare vid rätt tidpunkt i rätt mängd till olika verksamheter gör att tillgängliga resurser utnyttjas bättre. Och det är bra för både miljön och ekonomin.

Sammanfattning Effektivisering

  • Okulärbesiktning av tekniska installationer
  • Intervju med ansvarig driftpersonal
  • Analys och utvärdering på utförda noteringar
  • Åtgärdsförslag på lönsamma förbättringar som kan utföras direkt
  • Kartläggning av objekt för en eventuell djupare analys
  • Möjligheten att värdera energieffektiviserande åtgärder
  • Få en korrekt energistatus på din fastighets energisystem

Klicka här för att kontakta oss.

effektivisering