NYHET 2013-11-29

E.ON – DRIFTENTREPRENAD

E.ON Värme Sverige AB har tecknat avtal med Vega Energi angående drift och underhåll på produktion i Norra Storstockholm.

eon-stor

E.ON Värme Sverige AB har gett Vega Energi förtroendet att samarbeta med dem gällande drift och underhåll för värmeproduktion. Ett första steg är bl.a. värmecentralen inrymd i Åva Gymnasium, Täby.

Anläggningen har en kapacitet på ca 5MW och huvudbränslet är pellets. Dessutom kan Vega Energi agera som E.Ons driftrepresentant i samband med ombyggnad av anläggningar.