Vi behöver nu en drifttekniker till företaget.

Vi önskar förstärka företagets tekniska tjänster med en operativ drifttekniker, som ska arbeta med uppdrag hos kundkategorierna energileverantörer, industri samt fastigheter. Uppdragen omfattas inom områdena fastighetsteknik, värme, kyla, ånga, hetvatten, kraft och bränslen och intilliggande teknikområden.

Karaktären på uppdragen är tekniska förvaltning, drift- och underhåll, tillsyn, rondering, felsökning, driftoptimering, effektiviseringar samt ständiga förbättringar inom teknikområdet. Ovanstående skapas och utvecklas efter marknads- och kundbehov.

Driftteknikern skall inneha har den teoretiska och praktiska kompetensen för drift- och underhåll inom produktion av olika media.

Arbetsuppgifterna består bl.a. av att:

• vara ett stöd åt övriga grupper och verksamheter inom företaget
• utföra tillsyn, service och underhåll på våra avtalskunders anläggningar
• kan ingå i gruppens beredskapsorganisation
• utföra felsökning och felavhjälpande åtgärder på objekt och installationer
• utföra utbyten och reparationer efter beställning från kund
• arbeta med ständiga förbättringar och arbetsmiljö på objekten
• dirigera och anvisa entreprenörer och beställa material
• medverka och sträva efter en kostnadseffektiv grupp

Dessa uppdrag återfinns både på befintliga och nya kunder inom kundkategorierna fastigheter, energileverantörer och industrin. Andra arbetsuppgifter kan vara t.ex. att bidra till att upprätta kontakter och samarbete med befintliga och framtida leverantörer och underentreprenörer.
Dessutom vara med och medverka för system för driftövervakning, energi- och felstatistik samt underhållssystem. Tjänsten omfattar ca 40 timmar per vecka samt beredskapstjänstgöring.
Driftteknikern rapporterar till gruppledaren och verksamhetschefen

Du kommer att arbeta med anläggningar och system för värme, kyla, ventilation, ånga, styr och regleranläggningar, värmepumpar), olika bränslen m.m.

KRAV FÖR TJÄNSTEN

 

Utbildning:

  • Drifttekniker (fastighet eller kraft o värme) inom området eller därmed jämförlig utbildning, energi, maskin, fastighets m.m
  • Goda skrift och språkkunskaper i svenska.
  • Datorvana och vana att arbeta i projektform.
  • Körkort är krav.

 

Erfarenheter:

  • Erfarenhet inom energiteknik med minst 3 år.
  • Arbetat inom produktionsteknik och inom andra teknikorienterade tjänster eller produkter på området

 

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att självständigt ta initiativ till befintliga och nya arbetsuppgifter.
Du är flexibel och anpassningsbar för nya utmaningar. Som drifttekniker skall du vara kreativ och ha
förmågan att vidareutveckla dig själv, dina arbetsuppgifter samt medverka till företagets utveckling. Vidare
ska du vara kundtillvänd med hög servicegrad samt ha förmågan att visa företaget utåt.

INTRESSERAD ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM KAN VARA DET?

Intresseanmälan lämnas senast 21 mars 2014.

Ansök här

Frågor om tjänsten och företaget besvaras av:

Björn Gustafsson. 08-794 07 00, bjorn.gustafsson@vega-energi.se

drifttekniker