Vi behöver nu en drifttekniker med inriktning kraft och värme.

Vi behöver nu en drifttekniker till affärsområde produktion. Vi önskar förstärka företagets tekniska tjänster med en operativ drifttekniker, som ska arbeta med uppdrag hos kundkategorierna energileverantörer och industri. Uppdragen omfattas inom områdena värme, kyla, ånga, hetvatten, kraft och bränslen och intilliggande teknikområden.

Karaktären på uppdragen är drift- och underhåll, tillsyn, rondering, felsökning, driftoptimering, samt ständiga förbättringar inom produktionsteknik. Ovanstående skapas och utvecklas efter marknads- och kundbehov.

Driftteknikern skall inneha har den teoretiska och praktiska kompetensen för drift- och underhåll inom produktion av olika media.

ARBETSUPPGIFTERNA BESTÅR BL.A. AV ATT:

 • ansvara för ett dedikerat antal objekt och dess tillgänglighet
 • utföra tillsyn, service och underhåll på våra avtalskunders anläggningar
 • utföra driftomläggningar på objekt och anläggningar
 • ingå i gruppens beredskapsorganisation
 • utföra felsökning och felavhjälpande åtgärder på objekt och installationer
 • utföra utbyten och reparationer efter beställning från kund
 • arbeta med ständiga förbättringar och arbetsmiljö på objekten
 • dirigera och anvisa entreprenörer och beställa material
 • vara kontaktyta till företagets kunder i den löpande verksamheten
 • medverka och sträva efter en kostnadseffektiv grupp

Dessa uppdrag återfinns både på befintliga och nya kunder inom kundkategorierna energileverantörer och industrin. Andra arbetsuppgifter kan vara t.ex. att bidra till att upprätta kontakter och samarbete med befintliga och framtida leverantörer och underentreprenörer.

Dessutom vara med och medverka för system för driftövervakning, energi- och felstatistik samt underhållssystem. Tjänsten omfattar ca 40 timmar per vecka samt beredskapstjänstgöring.

Driftteknikern rapporterar till gruppledaren (driftledaren)

Du kommer att arbeta med ett varierat anläggningsbestånd t.ex. produktionsanläggningar för fjärrvärme (s.k. närvärme), anläggningar för kylproduktion (även värmepumpar), biobränslen, anläggningar för produktion av ånga till industrin m.m.

Utbildning:

 • Drifttekniker (kraft o värme) inom området eller därmed jämförlig utbildning, energi, maskin, sjömaskinist, fastighets m.m
 • Goda skrift och språkkunskaper i svenska.
 • Datorvana och vana att arbeta i projektform.
 • Körkort är krav.

Erfarenhet:

 • Erfarenhet inom produktionsteknik med minst 1-3 år.
 • Arbetat inom produktionsteknik och inom andra teknikorienterade tjänster eller produkter på området

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att självständigt ta initiativ till befintliga och nya arbetsuppgifter. Du är flexibel och anpassningsbar för nya utmaningar. Som drifttekniker skall du vara kreativ och ha förmågan att vidareutveckla dig själv, dina arbetsuppgifter samt medverka till företagets utveckling. Vidare ska du vara kundtillvänd med hög servicegrad samt ha förmågan att visa företaget utåt. Internutbildning kommer att förläggas i en utbildningsplan för yrkesrollen.

INTRESSERAD ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM KAN VARA DET?

Ring eller skriv till:
Kenneth Arveklint
Optimum Human Resources AB
Svartmangatan 16
111 29 Stockholm.

Tfn 08-40027906 eller 073-529 59 49
Svar emotses snarast.

Mail. kenneth.arveklint@optimumrekrytering.se

Frågor om tjänsten och företaget besvaras även av :Björn Gustafsson. 08-794 07 00, bjorn.gustafsson@vega-energi.se

drifttekniker2