Driftadministration

När hjulen måste snurra.
Alla som arbetar med energiproduktion vet hur många parametrar man måste hålla reda på och hur viktigt det är att hela anläggningen sköts på ett riktigt sätt. Det är i alla fall mot en budget vi arbetar.


Produktionen måste hållas igång. Det kan ibland finnas väldigt få utrymmen för rutinkontroller. Driftstörningar och produktionsstopp blir ofta kostsamma.

Om alla administrativa rutiner kring skötseln av era energianläggningar tar för mycket tid och resurser i anspråk, kanske övriga uppgifter blir lidande. Frågan är bara vem som ska ta hand om all administration kring drift och produktion.

Vega Energi kan avlasta och hjälpa er. Vi har kunskapen och lång erfarenhet inom området. Ni kan använda oss på många sätt, allt ifrån att sköta mätarhanteringen till att ta hand om hela driftadministrationen.

Det kan vara ett recept för att saker och ting verkligen blir gjorda. Då kan Ni använda era produktionstekniker där de gör mest nytta; i er egen produktion. Den dagen Ni tröttnar på att hålla alla bollar i luften, är Ni välkomna att ringa oss. Vi kan hjälpa er att axla anläggningarnas administration med högsta driftsäkerhet till maximal ekonomi som mål.

Driftadministration. På vad då?

 • Periodisk kontroll av miljövärden
 • Kontroll och rapportering av miljökoncessioner
 • Mätar- och kundhantering
 • Kundavtal, priskontroller
 • Bränslekontroll, statistik
 • Bränsle- och el-inköp, kvalitet, pris, leveranser etc.
 • Kontroll av förebyggande underhåll, underhållssystem
 • Underhållsplaner
 • Myndighetskontroller (när – var – hur)
 • Driftcontroler, prioriteringar (driftoptimering)
 • Energistatistik, skälighetsgranskning, prognoser, verkningsgrader, delta-temperaturer.
 • Ekonomistatistik, jämförelser mot budget, prognoser
 • Analys och uppföljning av arbetsmiljö
 • Analys och uppföljning av risker
 • Larmstatistik
 • Dokumentation
 • Vattenkemi
 • Mediaförbrukningsstatistik
 • Besiktningar, slut, efter eller garantibesiktningar
 • Avfallkontroll


Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

200x5_transpix200x5_transpixDriftadministration