Drift- Fastighetsingenjör

VILL DU VARA MED OCH UTVECKLA DEN SVENSKA ENERGIBRANSCHEN??

Marknaden för energi och miljö är i förändring. Det är mycket som händer i energiomställningens tidevarv. Branschen behöver nytt och friskt ”blod”. Inom Vega Energi är målsättningen klar. Vi skall vara med i förändringarna och utvecklingen på den svenska marknaden och vara en kompetens och en viktig del för branschens kunder och leverantörer.

Vega Energi är en ganska ung, modern organisation och de enskilda medarbetarnas initiativ är det som driver oss framåt. Vi tror helt enkelt att frihet och eget ansvar utvecklar. Kan vi få dig att utvecklas hos oss kommer vi också att växa som företag.  Vega Energi AB är ett privat kunskapsföretag som erbjuder funktioner inom energisektorn. Vårt arbetsfält omfattas av värme, kyla, ventilation, el och styr.

Besök gärna vår hemsida för mer information www.vega-energi.se

Till Driftteknikenheten söker vi nu en Driftingenjör/Fastighetsingenjör inom fastighetsdrift och Värme/Kylaproduktion. Driftteknikenheten levererar tjänster för drift- och underhåll för kundkategorierna energileverantörer, industri, kommersiella lokaler samt större fastighetsägare av bostäder. Uppdragen omfattas av områdena värme, kyla och teknisk fastighetsförvaltning inom produktion, distribution och kundanläggningar.

 

Dina arbetsuppgifter:

– Vara tekniskt sakkunnig och administrera företagets avtals- och kontraktskunder. 

– Medverka till personalens, enhetens och företagets utveckling 

– Driva ingenjörsmässigt och administrativt drift- och underhållsarbete på enheten. 

– Ansvara för enhetens system på fastighetssidan avseende driftövervakning, felanmälan, energi- och felstatistik samt underhållssystem. 

– Att medverka och sträva efter en kostnadseffektiv enhet.

– Medverka till uppslag och marknadsaktiviteter på företaget.

– Att vara driftchefen behjälplig i förekommande ärenden.

 

 

Följande formella krav gäller:

– Driftingenjör, sjöingenjör eller annan lämplig utbildning inom området.

– Minst fem års dokumenterad erfarenhet från arbete inom drift- och underhåll av fastigheter.

– Erfarenheter inom områdena värme, kyla, fastighetsteknik, ventilation, distribution och kundsystem är ett krav. System- och anläggningskännedom.

– Mycket goda kunskaper om och vana av att driva och administrera större projekt inom området teknisk fastighetdrift.

– God kännedom om ABFF04 & Aff, för fastighetsförvaltning.

– Vana att leda personal och kunskaper i affärsmannaskap.

– Kundtillvänd med hög servicegrad, utåtriktad med förmågan att visa företaget utåt.

– Dokumenterade kunskaper i handhavandet av datorer och datasystem.

– Entreprenadkunskaper och entreprenadjuridik samt kompetens inom utredningar, föreskrifter och direktiv är meriterande.

– Goda kunskaper i att tala och skriva på det svenska språket.

– Körkort är krav.

 

INTRESSERAD ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM KAN VARA DET?

 

Ring eller skriv till Kenneth Arveklint, PAf Rekrytering AB, Karlavägen 5. 114 24 Stockholm.
Tfn 08-442 54 53 eller 070-317 45 23. Svar emotses snarast. Mail. kenneth.arveklint@pafrekrytering.se

Klicka här för att kontakta oss.

  transpixman_i_skap
transpixvega