NYHET 2014-06-09

DRIFT AV VÄRMEVÄRDENS DISTRIBUTIONSNÄT

Vega Energi har tecknat ett avtal med Värmevärden i Nynäshamn för drift och underhåll på fjärrvärmenäten i Nynäshamn, Ösmo och Stora Vika.

FJV-20141013-041-stor

Vega Energi har fått förtroendet att svara för och serva fjärrvärmenätens alla delar i Nynäshamn, Ösmo och Stora Vika åt Värmevärden.

Allt ifrån driftkontroller, läcksökning, reparationer, ombyggnad samt nyanslutningar kan ingå i uppdraget.

I uppdragsansvaret återfinns även hantering av eventuella spetsanläggningar på näten samt teknikstöd för kundanläggningar.