Bemanning industri

Resurs- eller kompetensförstärkning?

Saknar ni händelsevis resurser eller kompetens i er existerande organisation?

Behöver ni resurs- eller kompetensförstärkning efter en nybyggnation?

Vi kan erbjuda kvalificerade drift- eller fastighetstekniker och ingenjörer för temporär resurs- eller kompetensförstärkning.

Vi kan förstärka organisationen när det behövs. Ofta kan det vara svårt att hitta rätt kompetens, t.ex. när nya befattningar ska tillsättas eller medarbetare ska ersättas.

I dessa lägen kan Vega Energi erbjuda stötta er organisation på ett antal olika områden när så behövs. Vega Energi har en gedigen erfarenhet av drift- och skötsel på kraft- och värmeanläggningar, kylanläggningar men även tekniska fastighetsinstallationer i ett flertal olika typer av miljöer.

Några exempel på dessa:

  • Kraftvärmeanläggningar
  • Fjärrvärmeverk
  • Kylanläggningar
  • Processindustrier
  • Kontorsfastigheter
  • Centrumanläggningar
  • Försvarsanläggningar
  • Trafiksystemsanläggningar

Vega Energi är specialister och inriktat mot processindustri, energiproduktion och teknikintensiva fastigheter. Vi har påtagliga erfarenheter från i princip samtliga förekommande process- och anläggningstyper.

Andra fördelar med Vega Energi jämfört med ett traditionellt bemanningsföretag är, kunskapsbank inom företaget vilket gör att vi kan med en kortvarig startsträcka, snabbt vara produktiva.

Kunskaper och referenser från såväl driftsättning, driftoptimering, utredningar etc.
Med vårt breda kontaktnät inom våra branscher gör att vi kan även kan stödja med att utveckla Er process.

Exempel på befattningar vi kan erbjuda:

Drifttekniker
Fastighetstekniker
Driftingenjör
Skiftingenjör
Driftchef
Underhållsingenjör
Projektledare

Klicka här för att kontakta oss

transpixbemanning