NYHET 2012-10-10

Astra Zeneca – Vi fortsätter att samarbeta

Astra Zeneca och Vega Energi AB har tecknat ett förlängningsavtal för drift- och underhåll på produktionsanläggningen för ånga i Snäckviken-fabriken.

 

Vega Energi och Astra Zeneca har haft ett mycket givande samarbetat sedan 2009. Mycket har hänt på de tre som förflutit. Vi har tillsammans lyckats öka driftsäkerheten på anläggningen samtidigt som vi genomfört en hel del effektiviseringar som förbättrat ekonomin på anläggningen.

Vega Energi har haft ett stort utbyte av samarbetet med Astra Zeneca och vad vi har förstått på uttalande från Astra Zeneca är de mycket nöjda med Vega Energis insatser, säger Max Jansson på Vega Energi, som skött till stor del verksamhetsrelationerna på Astra Zeneca.

 

Nu går vi in i en ny period av samarbete samtidigt som vissa delar i anläggningen ändras p.g.a förflyttning av forskningen till andra Astra Zeneca units.

 

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag med ett brett sortiment av läkemedel framtagna för att behandla sjukdomar inom många viktiga medicinska områden. Astra Zeneca är verksamma i över 100 länder med växande närvaro på viktiga tillväxtmarknader.

AstraZeneca har sitt huvudkontor i London. I Sverige finns enheter i Mölndal, Lund och Södertälje.

 

Astra Zeneca valde redan 2009 att lägga ut driften av ångproduktionsanläggningen i Snäckviken på entreprenad och sedan dess har Vega Energi varit deras driftentreprenör för ångproduktionen.

”- att Astra Zeneca valt att fortsätta samarbetet med Vega Energi AB känns naturligtvis bra”, säger Max Jansson.

 

Ångcentralen har idag en kapacitet om 75 MW fördelat på tre pannor. Som bränsle används EO1, lösningsmedel samt el. Ångan levereras till industriprocessen för bla. annat produktion av läkemedel.

 

Fakta är hämtade från Astra Zenecas hemsida: http://www.astrazeneca.se

almnas

 

 

almnas