Astra Zeneca, drift av ånganläggning 

Astra Zeneca har valt Vega Energi för drift & skötsel av sin ångproduktionssanläggningen i Snäckviken, Södertälje.

 

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag med ett brett sortiment av läkemedel framtagna för att behandla sjukdomar inom många viktiga medicinska områden. AZ är verksamma i över 100 länder med växande närvaro på viktiga tillväxtmarknader, inklusive Kina, och har huvudkontor i London, Storbritannien, samt viktiga FoU-enheter i Sverige, Storbritannien och USA.

AZ har fler än 65 000 medarbetare (51% i Europa, 32% i Nord- och Sydamerika samt 17% i Asien, Afrika och Australasien). Koncernens försäljning uppgick till 31,6 miljarder USD under år 2008. AZ har 26 produktionsanläggningar i 18 länder.

AstraZeneca PLC har sitt huvudkontor i London. Huvudkontoret för forskningen ligger i Södertälje. I Sverige finns forskningsenheter i Mölndal, Lund och Södertälje och produktionsenheter i Södertälje.

Astra Zeneca har valt att lägga ut driften av ångproduktionsanläggningen i Snäckviken på entreprenad och valt Vega Energi som sin nya driftentreprenör.

Entreprenaden träder i kraft den 1 september 2009.

”- att Astra Zeneca valt Vega Energi AB som sin samarbetspartner till detta uppdrag känns naturligtvis bra. Det kommer att bli en intressant och utvecklande resa med att  tillsammans med AstraZeneca förbättra både effektivitet, funktion, tillgänglighet och ekonomi”, säger Måns Lindström, driftchef på Vega Energi.

Ångcentralen har idag en kapacitet om 75 MW fördelat på tre pannor. Som bränsle används EO1, lösningsmedel samt el. Ångan levereras till industriprocessen för bla. annat produktion av läkemedel.

Fakta är hämtade från Astra Zenecas hemsida: http://www.astrazeneca.se

Tillbaka

  200x5_transpixindustri_big