NYHET 2011-05-10

 

Arla i Kalhäll

I samarbetet med AGA Gas AB har Vega Energi AB fått i uppdrag att utreda Arla Foods potential för att konvertera till så kallad Kryogas.

 

Arla Foods är ett globalt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska och danska mjölkbönder. Arla har produktion i 13 länder, försäljningskontor i ytterligare 20 länder, och mer än 16 000 medarbetare sammanlagt.

www.arlafoods.se

 

I Stockholm har Arla ett mejeri i Kalhäll, Järfälla. Arla Foods Kallhäll levererar ut 470 miljoner kg varor per år varav 240 miljoner kg är egen produktion.

För produktionen finns en energicentral som producerar hetvatten / ånga till processerna.

Befintlig anläggning består av 3st elpannor på 2 MW per styck. Pannorna levererar hetvatten som används både i produktion och fastighetsvärme via ventilation och varmvatten.

Utredningen är att ta fram ett förslag för en konvertering till en LNG/biogaspanna. Utredningen ska visa på nyttan och ekonomin för en konvertering.

  arla kalhall

 

Kontaktperson på Vega Energi är Ronny Axelsson