NYHET 2012-03-16

 

APL- Riskanalys 

 

Apotek, produktion och laboratorier – riskanalys

Vega Energi har genomfört ett uppdrag genom APL att realisera en heltäckande riskanalysför arbetsmiljön på produktionen i Kungens Kurva

 

Uppdrag gäller att tydliggöra hur Systematiskt Arbetsmiljöarbete bedrivs på företaget. Informationsinsamling har skett genom kontakter med APL:s personal som arbetar inom avdelning Anläggning och produktionspersonal från flera olika produktionsavsnitt. Riskgranskningen (som utförts i samband med denna utredning) av gemensamma system är en del i arbetet inför förnyelse av APL:s arbetsmiljöcertifiering.

 

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel till apoteksmarknadens aktörer och vården och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science.

 

Fakta om företaget

APL har över 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av läkemedel

APL var ett helägt dotterbolag till Apoteket AB fram till 30 juni 2010 och är sedan dess ett fristående bolag under Socialdepartementet.

I runda tal 440 medarbetare med gedigen utbildning och kompetens

Produktionsfördelning: 80% extemporeläkemedel och 20% kontraktsverksamhet

Kontakt på Vega Energi: Max Jansson

 

Ÿ

  almnas