NYHET 2011-11-07

 

APL i Kungens Kurva

APL i Kungens Kurva har tecknat ett avtal med Vega Energi som omfattar teknisk förvaltning, drift- och underhåll på deras fabriksfastighet.

 

Apotek Produktion och Laboratorier AB, APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och en av de ledande kontraktstillverkarna inom Life Science i Sverige.

APL har över 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av läkemedel och var ett helägt dotterbolag till Apoteket AB till och med juni 2010

APL Utvecklar och tillverkar läkemedel och läkemedelsnära produkter till företag inom life science förser den svenska sjukvården med extemporeläkemedel

APL har 440 medarbetare med gedigen utbildning och kompetens och 4 anläggningar för tillverkning och utveckling av läkemedel. APL omsätter ca 500 MSEK

APL är ett fristående bolag under Socialdepartementet sedan 30 juni 2010.

Vega Energis uppgift är att bistå APL med tjänster för teknisk förvaltning. Fastigheten är på ca 10 000 kvm och innehåller bl.a. värme, kyla, ventilation renrum, tryckluft, m.m

Avtalet är på 1 år i sänder med förlängningsvillkor.

  APL 2APL i KK

 

Kontaktperson på Vega Energi är Christian Ek