NYHET 2013-03-14

Akalla Kylcentral

Vega Energi stödjer Fortum Värme med resurser för Akalla Kylcentral.

 

Sedan drygt ett år tillbaka har Vega Energi hjälpt till med bemanningen på Akalla Kylcentral.

En kvalificerad kyltekniker finns på plats för drift och underhåll av anläggningen. Uppdraget omfattar även administration och ständiga förbättringar.

Anläggningen som består av ca 50 MW kylaggregat fördelat på VP1-2 6 MW kyla/7.5 Värme/st, VP3 14 mW kyla/10 MW värme, KM4-5 6 MW kyla/7,5 MW värme samt KM6 på ca 13 MW kyla. Till dessa anläggningar finns 24 st kyltorn med utrustning.

 

APL i KK
Kontaktperson på Vega Energi är Max Jansson