Yearly Archives: 2012

200-125 sexy pron 200-125 vce pron 300-075 810-403 810-403 210-065 200-310 dumps 200-310 dumps

Astra Zeneca – Vi fortsätter att samarbeta

Astra Zeneca – Vi fortsätter att samarbeta

Astra Zeneca och Vega Energi AB har tecknat ett förlängningsavtal för drift- och underhåll på produktionsanläggningen för ånga i Snäckviken-fabriken.

 

Läs mer här

Vega Academy

Vega Academy

Vega Energi AB har upprättat ett program kallat Vega Academy som innehåller utbildningar och kurser för att upprätthålla och utveckla kompetensen på företaget.

 

Läs mer här

Försvarsmakten – Karlbergsslott mfl

Försvarsmakten – Karlbergs Slott mfl

Vega Energi AB har tecknat ett kontrakt med Fortifikationsverket för att bistå med kompetens, resurser och tillhandahålla arbetsledning och drifttekniker för fastighetsdriften inom driftområde Karlbergs Slott.

 

Läs mer här

Arriva – Sverige

Arriva – Sverige

Vega Energi AB har tecknat ett avtal med Arriva Sverige för att tillhandahålla resurser och kompetens inom fastighetsdriften på delar av Storstockholms Lokaltrafik, SL:s fastigheter för bussar och tåg.

Läs mer här

Försvarsmakten – Berga Garnison

Försvarsmakten – Berga Garnison

Vega Energi har sedan 1 april 2011 drivit den totala tekniska förvaltningen på ett av Fortifikationsverkets områden, Berga Garnison.

 

Läs mer här

MPC – utredning åt Telge Nät AB

MPC utredning åt Telge Nät

Vega Energi har kartlagt och tagit fram ett underlag för Telge Näts MPC (mobila panncentraler) system. Underlaget påvisar även förbättringsförslag och åtgärder.

Läs mer här

Telge Näts "kylda" leveranser i tunnlarna

Telge Näts ”kylda” leveranser i tunnlarna

Vega Energi har fått uppdraget att  uppdatera och säkerställa underhållsplaner och relationshandlingar på Telge Näts distributionstunnlar. Bl.a till Scania.

Läs mer här

Heta leveranser till Scania

 

Telge Näts ”heta” leverans till Scania

Vega Energi ska uppdatera och säkerställa rutiner och instruktioner för leverans av hetvatten till Scania i Södertälje.

Läs mer här

APL- Riskanalys

Apotek, produktion och laboratorier – riskanalys

Vega Energi har genomfört ett uppdrag genom APL att realisera en heltäckande riskanalysför arbetsmiljön på produktionen i Kungens Kurva

 Läs mer här

Ekoparken

Vega Energi AB har på uppdrag av Brf Ekoparken erhållit en order att bygga om ventilationen samt implementera ett nytt Web-baserat styr- och övervakningssystem.

Läs mer här