Yearly Archives: 2011

200-125 sexy pron 200-125 vce pron 300-075 810-403 810-403 210-065 200-310 dumps 200-310 dumps

Energismarta företag i Södertälje

Vega Energi har fått i uppdrag av Södertälje Kommun att medverka i deras tjänst ”energismart företag”.

Läs mer här

Bromma Blocks köpcentrum

KF Fastigheter och Vega Energis har kommit överens om en utveckling av det tekniska förvaltningsuppdrag på centrumfastigheterna Bromma Blocks i Bromma.

Läs mer här

Partnering- Kundsamverkan mellan Telge Nät och Vega Energi

Telge Nät och Vega Energi har kommit överens om att samverka för att utveckla drift- och underhåll på produktionsanläggningar och distributionssystem.

Läs mer här

"Spets" kompetens till Fortum Värme

Fortum Värme har tecknat ett avtal med Vega Energi för drift- och underhåll på de så kallade spetsanläggningarna distrikt nordvästra och City.

Läs mer här

Lantmännen Cerealia

Lantmännen i Järna har gett Vega Energi i uppdrag  att utreda och riskanalysera deras värmeåtervinningssystem i fabriken.

Läs mer här

Apotek Produktion och Laboratorier

APL i Kungens Kurva har tecknat ett avtal med Vega Energi som omfattar teknisk förvaltning, drift- och underhåll på deras fabriksfastighet.

Läs mer här

Södertörns Högskola

Primär som är Södertörns Högskola förvaltare har tecknat ett avtal med Vega Energi som omfattar teknisk förvaltning, drift- och underhåll på deras fastighet i Huddinge.

Läs mer här

Modernisering i Täby

Fortum Värme har givit Vega Energi i uppdrag at byta ut brännare i panncentralerna Galten och Farmen.

Läs mer här

Gas till Astra Zeneca?

Vega Energi AB har på uppdrag av Astra Zeneca fått i uppgift att göra en utredning för se på möjligheten för Astra att nyttja LNG-Gas till ångproduktion i Snäckviken, Södertälje.

Läs mer här

Arla Kalhäll

I samarbetet med AGA Gas AB har Vega Energi AB fått i uppdrag att utreda Arla Foods potential för att konvertera till så kallad Kryogas.

Läs mer här