Yearly Archives: 2010

200-125 sexy pron 200-125 vce pron 300-075 810-403 810-403 210-065 200-310 dumps 200-310 dumps

Supportavtal med Norrenergi AB

Vega Energi har teknat ett supportavtal gällande energitjänster, tekniska utredningar samt Exchange för fjärrvärme och fjärrkyla under 2011-2013.

Kontaktperson på Vega Energi AB är Ronny Axelsson

Brf Dykaren 33

Vega Energi AB har på uppdrag av Brf Dykaren erhållit uppdraget att installera ny luftbehandling, röranläggning samt Styr och övervakning i föreningens fastighet.

Kontaktperson för uppdraget är Christer Tronje

Skanska Sverige väljer Vega Energi

På uppdrag av Skanska Sverige AB har Vega Energi AB, erhållit uppdraget att i samverkan utföra ombyggnad av Styr och övervakning gällande Kv Tobaksmonopolet. Arbetena beräknas vara klara Okt 2011.

Kontakt personer för uppdraget, Christer Tronje och Nicklas Ramsin.

SL väljer Vega Energi AB som samarbetspartner

Vega Energi har erhållit ytterligare förtroende hos AB Storstockholms Lokaltrafik, då vi utsetts som funktionsansvariga för drift och underhåll gällande värme,ventilation och kyla hos SL´s Buss depåer och terminaler. Uppdraget omfattar 22 depåer och 51 terminaler geografiskt fördelade mellan Norrtälje-Nynäshamn.

Kontakt på Vega Energi AB är Ronny Axelsson

AGA Gas AB

Vega Energi AB har tecknat en överenskommelse att samarbeta med LNG/Biogas konverteringar för värmepannor, process samt utveckla gasandvändningen i Mälardalen under 2011-2013. 

Kontakt på Vega Energi AB är Ronny Axelsson

Transitledning fjärrvärme Strängnäs- Mariefred

Vi har engegerats för uppdraget för att projektleda/byggleda bygget av en transitledning mellan Strängnäs och Mariefred via Åkers Styckebruk. Distributionsledningen är av dimensionen DN 250 och är ca 2 mil i sin sträckning. Även byggandet av två pumpstationer ingår i projektet. Projektet löper från augusti 2010 till april 2011.

Projektledning Telge Nät AB

Vega Energi har erhållit uppdrag att bistå med projektledning inom ånga/värme och process hos Ceralia foods fabrik i Järna. Uppdraget utförs i samarbete med Telge Nät AB-Ceralia Foods och Lantmännen under 2010

KF Fastigheter Bromma Center

Vega energi AB har fått ytterligare förtoende utav KF fastigheter och tecknat ett drift och skötsel avtal för Coop Bromma Center. Uppdraget omfattar ca 60 000 m² butiker och lokaler.

SL väljer Vega Energi AB

Vi har fått förtoendet att bistå SL med service av Rampvärmesystem för bussar. Uppdraget omfattar ca 35 st bussdepåer och sträcker sig från Norrtälje i Norr till Nynäshamn i Söder.

Återförsäljare Swetherm

Vega Energi och Swetherm startar samarbete inom fjärrvärme- och fjärrkylacentraler

Läs mer här