Telge Näts ”kylda” leveranser i tunnlarnaVega Energi har fått uppdraget att  uppdatera och säkerställa underhållsplaner och relationshandlingar på Telge Näts distributionstunnlar. Bl.a till Scania. 

Telge Nät producerar och levererar frikyla från sin produktionsanläggning stuggrundet. Av frikylan produceras även fjärrkyla. Dessa distribueras i ett antal tunnlar som också kan liknas vid kammare innehållande teknisk utrustning för produktionen av kylt vatten.

 

Vega Energis uppdrag har innefattat att ta fram relevanta underhållsrutiner och underhållsplaner på armatur, pumpar, värmeväxlare, mätutrsutning m.m.

Vega Energi har därmed kartlagt, inventerat och därefter sammanställt planer och schemor för ändamålet.

I samband med detta har även Vega Energi även uppdaterat ritningsunderlag samt tagit fram märkningsunderlag för objekten i anläggningarna.

 

I samband med ovanstående genomfördes också en utredning tillsammans med Hydroram AB på sprickbildning och kavitationsljud som uppstått på frikylasystemet. Det handlade bl.a. om vibrationer i distributionspumparnas pumphjul. förankringspunkter av ledningar samt kavitationsljud som kan minskas med avluftningssystem som finns utnyttjas fullt ut.

 

 

I detta arbetet har Vega Energi haft en mycket bra samarbete med Dynamate AB som funnits på plats hos Scania.

 

Kontaktperson: Max Jansson

APL 2APL i KK